Le­del­se:

BT - - NYHEDER -

Skal kun­ne ska­be fod­slaw i bag­lan­det Helst ik­ke ha­ve for stort ego, men tur­de la­de an­dre shine Ha­ve lyst til lan­ge ar­bejds­u­ger, hvor man al­tid er til­gæn­ge­lig Ha­ve al­min­de­li­ge le­de­r­e­gen­ska­ber i for­hold til se­kre­ta­ri­at og fol­ke­tings­grup­pe Kun­ne sam­le stær­ke rå­d­gi­ve­re om­kring sig, spot­te ta­len­ter og tur­de bli­ve sagt imod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.