Po­li­tik:

BT - - NYHEDER -

Par­ti­pro­gram­met skal væ­re en inkar­ne­ret del af sjæ­len Skal ha­ve po­li­tisk tæft Skal ken­de det po­li­ti­ske spil Skal ha­ve for­hand­lings­ev­ne Skal kun­ne stå fast på nøg­le­prin­cip­per, uan­set hvor me­get det blæser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.