Vin­der sin før­ste Bo­dil

BT - - NYHEDER -

Bed­ste dan­ske film: ’ Un­der san­det’, in­stru­e­ret af Martin Zand­v­li­et Bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le: Mil­le Le­h­feldt Bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le: Ro­land Møl­ler Bed­ste kvin­de­li­ge birol­le: Tri­ne Pal­le­sen Bed­ste mand­li­ge birol­le: Lou­is Hof­f­man Bed­ste ik­ke- ame­ri­kan­ske film: ’ Mom­my’, in­stru­e­ret af Xavi­er Do­lan Bed­ste ame­ri­kan­ske film: ’ Bird­man’, in­stru­e­ret af Alejan­dro Gon­za­lez Iñár­ri­tu Bed­ste fo­to­graf: Magnus Nor­den­hof Jøn­ck Bed­ste do­ku­men­tar­film: ’ The Man Who Sa­ved the Wor­ld’, in­stru­e­ret af Pe­ter Ant­ho­ny

Sær­bo­dil: Pe­ter Al­bre­cht­sen

Æres­bo­dil: An­na Ka­ri­na Hen­ning Ba­hs- pri­sen: Mia Stensgaard Bed­ste ma­nuskript: May el- Touk­hy og Ma­ren Lou­i­se Käe­h­ne for ’ Lang hi­sto­rie kort’ Kat­hri­ne Wind­felds min­de­le­gat: Ma­nuskript­for­fat­ter Ma­ja Il­søe, kon­cep­tu­e­ren­de in­struk­tør Per­nil­la Au­gust og sku­e­spil­ler Tri­ne Dyr­holm for tv- se­ri­en ’ Ar­vin­ger­ne’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.