89- årig skrev hi­sto­rie

BT - - NYHEDER -

GIK I SKO­LE MED DIRCH I en al­der af 89 år skab­te Ruth Brejn­holm i af­tes dansk film­hi­sto­rie med sin Bo­dil- no­mi­ne­ring. Ik­ke nok med at Ruth Brejn­holm fra Vi­by J. ved Aar­hus var no­mi­ne­ret til en Bo­dil for Bed­ste kvin­de­li­ge birol­le for sin præ­sta­tion i do­ku­men­tar­fil­men ’ Skyg­gen af en helt’ – det var og­så før­ste gang no­gen­sin­de, en sku­e­spil­ler fra en do­ku­men­tar­film var no­mi­ne­ret til den an­er­kend­te film­pris.

Pri­sen gik til Tri­ne Pal­le­sen (’ Nøg­le hus spejl’), men Ruth Brejn­holm, der bl. a. har gå­et på sku­e­spil­ler­sko­le med den nu af­dø­de, fol­kekæ­re ko­mi­ker Dich Pas­ser, var be­gej­stret og over­ra­sket over sin no­mi­ne­ring for rol­len som Lis­beth Munch- Pe­ter­sen: ’ Det er næ­sten ik­ke til at tro’ » Jeg er helt ut­ro­lig glad for at ha­ve få­et den her an­er­ken­del­se af film­kri­ti­ker­ne i så sen en al­der. Det er næ­sten ik­ke til at tro, « si­ger hun.

Ruth Brejn­holm har ar­bej­det som sku­e­spil­ler igen­nem man­ge år og har med­vir­ket i fle­re film. Hun hav­de blandt an­det suc­ces i 1950er­ne med fil­men ’ Vi vil ha’ et barn’, hvor hun spil­le­de ho­ved­rol­len over­for Jør­gen Re­en­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.