Så man­ge li­der 150.000

BT - - NYHEDER -

... dan­ske­re li­der af de­pres­sion.

Hver fem­te ram­mes i lø­bet af li­vet af syg­dom­men.

De­pres­sion lig­ger num­mer 4 på li­sten over syg­dom­me i ver­den, der for­år­sa­ger størst tab af livskva­li­tet og le­ve­år.

Knap 420.000 dan­ske­re tog i 2014 an­ti­de­pres­siv me­di­cin, som blandt an­det an­ven­des mod de­pres­sion og kan gi­ve bi­virk­nin­ger som vægtøg­ning, sløv­hed, svim­mel­hed og ned­sat se­xlyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.