Hel­le Thor­nings ef­ter­føl­ger valgt

BT - - NYHEDER -

Hel­le Thor­ning- Sch­midt fra­t­rå­d­te i går of­fi­ci­elt som fol­ke­tings­kan­di­dat for So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes 1. kreds i Kø­ben­havn og er der­med et skridt nær­me­re mod at kun­ne til­træ­de sin nye stil­ling for Red Bar­net i Lon­don.

Kred­sen hol­der til på Øster­bro i Kø­ben­havn, og det er en gar­vet po­li­ti­ker, der lør­dag kort ef­ter mid­dag blev valgt som Thor­nings ef­ter­føl­ger.

Valgt blev Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil, der har sid­det i Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­den 2011. Hun kom ind med 32.337 stem­mer, selv­om fle­re so­ci­al­de­mo­kra­ter hav­de svært ved at ac­cep­te­re hen­des da­væ­ren­de skift fra En­heds­li­sten til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Ro­sen­krantz- Theil har si­den 2013 væ­ret op­stil­let i Vor­ding­borg­kred­sen, hvor hun og­så bor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.