BTs le­der ons­dag: Dob­belt­moral smurt i olie

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) har væ­ret sær­de­les kon­tant, eft er TV2 har af­slø­ret uhyr­li­ge ting i den ek­stre­me moské fra Aar­hus. Men sam­ti­dig med at Støj­berg sæt­ter hårdt mod hårdt over for Grim­høj, rej­ser fl ere af hen­des kol­le­ger fra re­ge­rin­gen rundt i Sau­di- Ara­bi­en i et eks­port­frem­stød.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.