Fuld fart på

BT - - NYHEDER -

den ene stræk­ning, men kun 25 på den an­den, for­di vin­den er så kraf­tig, « ind­sky­der Tanja Hul­ten­gren Lars­son – og der er brug for fo­kus, når man er ny­be­gyn­der:

» Ej, det er godt nok ube­ha­ge­ligt, « si­ger Robert Han­sen fle­re gan­ge, mens han kom­mer rul­len­de mod os på den dy­re cy­kel, han har lånt for at nå sit Power­man- mål i maj må­ned:

» Det ryster helt vildt, når man kø­rer i mod­vind, jeg fø­ler slet ik­ke, jeg har styr på den, « si­ger han om den blot ot­te ki­lo tun­ge kul­fi­ber­cy­kel og er­ken­der, at der er lang vej end­nu – men at det bli­ver sjovt. Der er in­gen tvivl om, at Robert Han­sen er vild med den skrap­pe fart­ma­ski­ne:

» Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til, at vi skal ud at cyk­le langt. Vi får spin­net rig­tig me­get, og det går den rig­ti­ge vej. Men det er hårdt, så jeg er glad for, der er lidt tid end­nu, « gri­ner sku­e­spil­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.