Au­tis­me- gen fun­det MECP2

BT - - NYHEDER -

Ge­net MECP2 kan væ­re en med­vir­ken­de år­sag til, at men­ne­sker ud­vik­ler au­tis­me, for­tæl­ler ki­ne­si­ske for­ske­re. Aber får nem­lig au­tis­me- symp­to­mer, hvis de får til­ført ge­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.