MOR ER LET­TE­RE AT TA­LE MED

BT - - SØNDAG -

54 pct. af

de 13- åri­ge ta­ler med de­res mor om, hvor­dan de har det med de­res krop. Kun hver fj er­de ta­ler med de­res far. Det vi­ste en un­der­sø­gel­se Bør­ne­rå­det la­ve­de i 2014 i for­bin­del­se med Sex & Sam­funds år­li­ge ’ UgeSex’- kampag­ne. Nog­le for­tæl­ler, at mor er me­re for­stå­en­de, men far gi­ver et me­re klart svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.