Rn om sex i dag?

BT - - SØNDAG -

Du kan ta­le med dit barn om:

Hvor­dan får man børn Hvor­dan krop­pe ser for­skel­li­ge ud Hvor­dan man mær­ker og vi­ser fø­lel­ser Hvor­dan fa­mi­li­er kan væ­re for­skel­li­ge Hvor­dan man mær­ker eft er si­ne eg­ne græn­ser og respek­te­rer an­dres

Du kan ta­le med dit barn om:

Hvad sker der med krop­pen i pu­ber­te­ten Hvad er fo­rel­skel­se og kær­lig­hed Hvor­dan mær­ker man eg­ne græn­ser og

Du kan ta­le med dit barn om:

Fo­rel­skel­se og kæ­re­ster Hvor­dan man ved, om man er klar til at ha­ve sex Hvor­dan man be­skyt­ter sig mod se­x­syg­dom­me og gravi­di­tet Hvor­dan man mær­ker eg­ne græn­ser og respek­te­rer an­dres Hvor­dan man pas­ser på sig selv på in­ter­net­tet At man kan få ano­nym rå­d­giv­ning på Se­xli­ni­en. dk

respek­te­rer an­dres Hvad er ho­mo-, bi- og he­te­ro- seksu­a­li­tet Hvor­dan pas­ser man på sig selv på in­ter­net­tet HPV- vac­ci­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.