P

BT - - SØNDAG -

er­fekt at ri­ste og fæ­no­me­nalt med ost på. Kan du væ­re i tvivl? Det er selv­føl­ge­lig det go­de gam­le sig­te­brød. Ik­ke set hos ba­ge­re de se­ne­ste 20 år. Det er et brød, der min­der mig om den­gang, jeg stod i læ­re, « si­ger BTs brød­ba­ger Nicolai Skyt­te, der i den­ne uge har valgt en op­skrift på hjem­me­bagt sig­te­brød til BTs Madsko­le. Brød­ba­ge­ren har al­drig selv glemt sig­te­brø­d­et, men er­ken­der, at det er der nok man­ge an­dre, der har.

» Det er et klas­sisk dansk brød fra den­gang, hvor ba­ge­re nær­mest kun solg­te al­min­de­ligt fransk­brød og så sig­te­brød. Men i dag er det skift et ud med en mas­se smar­te og tren­dy brød. « Ær­ger­ligt, me­ner Nicolai Skyt­te. » Det er et su­per læk­kert brød. Lidt tæt­te­re i krum­men end de fl este brød i dag, mas­ser af smag og blø­de si­der. Per­fekt til en ostemad. «

Iføl­ge ham be­hø­ver brød­bag­ning ik­ke at hand­le om at op­fi nde den dy­be tal­ler­ken he­le ti­den.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.