S SIG­TE­BRØD

BT - - SØNDAG -

SÅ­DAN LA­VER DU EN HVEDESURDEJ 1.

Bland 1 li­ter vand med 600 gram sten­for­ma­let hve­de­mel godt sam­men i en skål ( sten­for­ma­let mel fås f. eks. i Coop- bu­tik­ker).

Lad sur­dej­en stå i stu­et­em­pe­ra­tur i en boks el­ler skål med løst låg, så der kan kom­me luft ind til sur­dej­en. Så dan­ner den mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er. I kø­le­ska­bet dan­ner den ed­di­ke­sy­re­bak­te­ri­er og bli­ver alt for sur.

Rør i din sur­dej 1- 2 gan­ge om da­gen. Eft er fi re da­ge skal du hæl­de halv­de­len af din sur­dej ud og fri­ske den op med en helt ny po­r­tion sur­dej. Det he­le rø­res godt sam­men. 4. Lad sur­dej­en stå til næ­ste dag. Den skal nu ha­ve en let syr­lig duft og væ­re bob­len­de. En god sur­dej er mild og blød, let hæ­vet og rund i duft en. Nu er den klar til brug.

2.

3.

5.

Du kan al­tid te­ste, om der er liv i din sur­dej ved at se, om den er vok­set i skå­len. Hvis ik­ke, er sur­dej­en for sur el­ler ik­ke mo­den nok. Er den for sur – duft til den - så hæld halv­de­len af sur­dej­en ud og frisk op med en halv po­r­tion ny sur­dej. Hvis den ik­ke er mo­den, så lad den stå en dag el­ler to me­re.

Gem lidt sur­dej, hver gang du har bagt, og frisk den først op 2- 3 ti­mer før, du skal bru­ge den igen. Sur­dej­en kan mak. stå i to da­ge uden at bli­ve fri­sket op, el­lers bli­ver den alt for sur el­ler råd­ner.

Jo me­re du bru­ger og ar­bej­der med din sur­dej, des bed­re bli­ver den. Find en cy­klus, hvor sur­dej­en bli­ver brugt oft e og bli­ver fri­sket op med jæv­ne mel­lem­rum og ik­ke ba­re står en uge uden at bli­ve brugt.

6.

7.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.