Få din ba­ga­ge­bragt

BT - - REJSER -

Vil du di­rek­te fra luft­hav­nen og ud i Lon­dons by­liv, er det ir­ri­te­ren­de at skul­le på ho­tel­let først for at af­le­ve­re ba­ga­ge. Men det er der råd for med en ny ba­ga­ge­ser­vi­ce hos fir­ma­et Air­portr, der fin­des i al­le tre Lon­don- luft­hav­ne: He­at­hrow, Gatwi­ck og Ci­ty. Find den blå- hvi­de disk ef­ter tol­den og af­le­ver ba­ga­gen dér. Nog­le ti­mer se­ne­re duk­ker den op, grun­digt for­seg­let, på dit ho­tel, hos ven­ner, el­ler hvor du nu bor. Der skal blot væ­re no­gen til at ta­ge imod, så hvis der ik­ke er en ho­tel­re­cep­tion, af­ta- ler man tids­punk­tet for af­le­ve­ring. I Lon­don Ci­ty- luft­hav­nen kan de end­da hen­te kuf­fer­ten helt in­de i ter­mi­na­len, så du selv slip­per for ven­te­tid ved ba­ga­gebån­det.

På hjemvej­en kan du og­så boo­ke af­hent­ning af ba­ga­gen på ho­tel­let, så du først ser kuf­fer­ten igen i luft­hav­nen.

Du kan og­så få bragt an­dre ting end kuf­fer­ter, alt fra mo­bi­ler til sur­f­bo­ards går an, og alt er for­sik­ret. Pri­sen af­hæn­ger af af­stand og en­hed og be­gyn­der ved ca. 140 kr.

Book­ing: Portr. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.