Zi­kavirus

BT - - REJSER -

Bra­si­li­en

Ae­des- myg­gen smit­ter pri­mært ved myg­ge­stik. Over 31 lan­de, hvor Ae­des- myg­ge­ne er ud­bredt, har rap­por­te­ret zi­kavirus- til­fæl­de smit­tet i lan­det in­den for de se­ne­ste ni må­ne­der. Her­af er der ny­ligt smit­te­de i 29 lan­de.

er det land, der har op­lyst flest mu­li­ge til­fæl­de i tal. På blot fi­re må­ne­der - fra ok­to­ber 2015 til 31. ja­nu­ar 2016 - har de bra­si­li­an­ske myn­dig­he­der op­da­get 4.783 mistænk­te til­fæl­de af børn født med mi­kro­cep­ha­li ( for­mind­ske­de ho­ve­d­er). I 2014 og i åre­ne før var der kun ca. 150 til­fæl­de pr. år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.