Skal du gø­re Symp­to­mer

BT - - REJSER -

Én ud af fem smit­te­de bli­ver sy­ge I en­kel­te til­fæl­de er mu­lig smit­te fra sæd be­skre­vet. Nej, det er der ik­ke. De myg, som over­fø­rer syg­dom­men, fin­des ik­ke

na­tur­ligt i Dan­mark. Det er sand­syn­ligt, at dan­ske turi­ster kan ven­de hjem med zi­kaviru­s­in­fek­tion, men syg­dom­men vil ik­ke kun­ne spre­de

sig i Dan­mark.

Fo­to: Marcos Teixeira de Frei­tas

Lan­de/ lan­d­om­rå­der med ud­brud af Zi­ka- virus

Ame­ri­kan­ske Jom­fruø­er Aru­ba Bar­ba­dos Bo­li­via Bo­nai­re Bra­si­li­en Co­lom­bia Cos­ta Ri­ca Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik

Lan­de med rap­por­te­re­de im­por­te­re­de til­fæl­de

USA Ca­na­da Tys­kland Cu­raçao Ecu­a­dor El Salva­dor Fransk Guy­a­na Gu­a­de­lou­pe Gu­a­te­ma­la Guy­a­na Hai­ti Hon­du­ras Ja­mai­ca Mar­ti­nique Hol­land Fin­land Sve­ri­ge Me­xi­co Ni­ca­ragua Pa­na­ma Pa­ragu­ay Pu­er­to Ri­co Saint- Martin Suri­nam Ve­nezu­ela Sa­moa Ton­ga Kap Ver­de Dan­mark New Ze­aland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.