Nor­dir­land

BT - - REJSER - NOR­DIR­LAND

Trans­port:

Der er in­gen di­rek­te fly mel­lem Dan­mark og Bel­fast i Nor­dir­land, så du må fly­ve til Dublin i Ir­land og så en­ten ta­ge to­get el­ler en le­je­bil der­fra. Det ta­ger ca. tre ti­mer. I mid­ten af maj kan du fly­ve fra Kø­ben­havn di­rek­te til Dublin med Ry­a­nair for ca. 600 kr. t/ r. Vil du ger­ne fly­ve lidt me­re po­li­tisk kor­rekt, ta­ger SAS ca. 1.500 kr. for en re­tur­bil­let i mid­ten af maj.

Der er man­ge mu­lig­he­der for over­nat­ning i Bel­fast. Fra f. eks. bil­li­ge Ibis Bel­fast Ci­ty Cen­tre til ca. 850 kr. for en over­nat­ning i maj, over mel­lem­klas­se­ho­tel­let Park Inn Bel­fast til ca. 1.350 kr. og til det flot­te The Mer­chant Ho­tel til ca. 2.400 kr. for en over­nat­ning.

Ni­good­food. com

Op­hold:

In­fo:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.