DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

De dan­ske gam­b­le­re har fun­det klap­hat­ten frem og næ­rer stor til­tro til Ke­vin Magnus­sens ev­ner op til den kom­men­de For­mel 1- sæ­son.

An­der­le­des kan man næ­sten ik­ke tol­ke det, når man ser nær­me­re på, hvor man­ge pen­ge der er sat på den dan­ske For­mel 1- kø­rer før den kom­men­de sæ­son, der sky­des i gang den 20. marts i Mel­bour­ne.

Så­le­des har Dan­ske Spil mod­ta­get hund­re­de­vis af væd­de­mål på, at Ke­vin Magnus­sen op­le­ver den ul­ti­ma­ti­ve suc­ces i den kom­men­de For­mel 1- sæ­son i sin nye Re­nault- ra­cer ved at bli­ve in­di­vi­du­el ver­dens­me­ster - fak­tisk så man­ge pen­ge, at Od­dset- spil­ler­ne står til en ge­vinst på 10 mil­li­o­ner kro­ner, hvis det skul­le ske.

Li­ge nu får man odds 250 hos Dan­ske Spil på, at Ke­vin Magnus­sen gi­ver al­le kon­kur­ren­ter­ne bag­hjul og lø­ber med VM- tit­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.