1,90

BT - - SPORTEN -

Det kø­rer slet ik­ke for Al­tach eft er nytår. Si­den vin­ter­pau­sen har man blot hen­tet ét po­int i fem kam­pe, og spil­let har hel­ler ik­ke væ­ret ret godt. Den vig­ti­ge for­sva­rer Ces­ar Or­tiz er sta­dig ude med en ska­de, så selv om man får et par mand til­ba­ge til kam­pen, er man ik­ke i op­ti­mal op­stil­ling. Det er Ra­pid Wi­en til gen­gæld, og de er mod­sat Al­tach fan­ta­stisk kø­ren­de. Samt­li­ge fem kam­pe si­den vin­ter­pau­sen er vun­det, og se­ne­st kør­te man Mat­ters­burg over med 3- 0 og til­lod sig end­da at bræn­de et straff es­park. Pi­len pe­ger kraft igt på en Ra­pid- sejr.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.