1,93

BT - - SPORTEN -

Man­che­ster Uni­ted kom­mer til kam­pen med to fri­ske sej­re, men spe­ci­elt den se­ne­ste mod Wat­ford var af den hel­di­ge slags i en kamp, hvor Uni­ted ik­ke im­po­ne­re­de. Ska­des­li­sten er sta­dig lang, og på ude­ba­ne har man ik­ke præ­ste­ret læn­ge med blot én sejr i syv for­søg på frem­med græs, og det en hel­dig sejr ude mod Li­ver­pool. West Bromwich er be­gyndt at spil­le me­re off en­sivt eft er lang tid med en be­ton­de­fen­siv, og det har klædt hol­det. De har ta­get po­int hjem­me fra bå­de Tot­ten­ham og Ar­se­nal og skal ik­ke væ­re så un­der­tip­pe­de mod Uni­ted.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.