Iransk mil­li­ar­dær døds­dømt for kor­rup­tion

BT - - NYHEDER -

Te­he­ran: Den iran­ske mil­li­ar­dær Ba­bak Zanja­ni er dømt til dø­den for kor­rup­tion i en sag, hvor Zanja­ni an­gi­ve­ligt har stuk­ket små ty­ve mil­li­ar­der kro­ner i egen lom­me. Pen­ge­ne hø­rer hjem­me i statskas­sen.

Det si­ger en em­beds­mand fra den iran­ske dom­stol til AFP. To med­skyl­di­ge er og­så døds­dømt.

Al­le tre har mu­lig­hed for at ap­pel­le­re dom­men.

» Zanja­ni er dømt for bed­ra­ge­ri og øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Ud over døds­straf­fen skal han og­så be­ta­le pen­ge til sta­ten, « si­ger em­beds­man­den.

Zanja­ni blev an­holdt i 2013, ef­ter be­skyld­nin­ger om at han har til­ba­ge­holdt en mil­li­ard­fortje­ne­ste på oliesalg fra den iran­ske re­ge­ring.

Selv har han af­vist al­le an­kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.