Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Hans En­gell Man må si­ge, at De Kon­ser­va­ti­ve er sat på plads af Lun­de og Løk­ke, for­stå­et på den må­de, at ’ nu fi k I mi­ni­ste­rens skalp. Nu er hun ble­vet fæl­det. Men I skal ik­ke tro, I og­så kan få den an­den del af je­res krav’ - mil­jø­de­len

Po­li­tisk kom­men­ta­tor. til eb. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.