To bad boys kryd

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re mo­del og tv- vært. Har haft pro­ble­mer med stof­fer af fle­re gan­ge, se­ne­st blev han dømt for at kø­re narko­kør­sel i de­cem­ber. Har to døtre på to og fem år med eks­kæ­re­sten Gunn­vør Dals­gaard. Par­ret var sam­men i ni år med fle­re pau­ser, men gik fra hin­an­den i be­gyn­del­sen af året. Oli­ver har i for­vej­en søn­nen Oscar på 15 fra et tid­li­ge­re for­hold. Nu dan­ner han par med den tid­li­ge­re ung­doms­po­li­ti­ker og blog­ger Nikita Klæ­strup, der er 19 år yn­gre end ham

MAN­DAG 7. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.