Ere ut­ro

BT - - NYHEDER -

hjælp til at kom­me af med sin gæld på knap seks mil­li­o­ner. Men og­så dét er der styr på, vur­de­rer han.

» Jeg har ik­ke så me­get med det at gø­re. Det er en ad­vo­kat, der sty­rer det og sør­ger for, at jeg be­ta­ler nog­le af­drag. Det var selv­føl­ge­lig en dum hi­sto­rie, men det er jo ik­ke me­get vær­re end så man­ge an­dre, der sid­der i et hus, der er tre mil­li­o­ner kr. for dyrt. Man kan jo kal­de det et lån... Vær­re er det jo hel­ler ik­ke, « til­fø­jer Fet­ter­le­in, der ik­ke ved, hvor­når han bli­ver gæld­fri. Fre­de­rik Fet­ter­le­in de­bu­te­rer som sku­e­spil­ler i den nye tv- se­rie ’ Fet­ter’, hvor han me­re el­ler min­dre spil­ler sig selv. I se­ri­en føl­ger vi hans for­søg på at vin­de sin for­lo­ve­de til­ba­ge ef­ter en lidt for vild po­l­te­ra­bend. Ud­over Fet­ter­le­in med­vir­ker og­så ko­mi­ke­ren Uf­fe Holm og sku­e­spil­le­ren Si­mo­ne Lyk­ke. Her­u­d­over med­vir­ker Oli­ver Bjer­re­huus, Li­na Rafn, Ma­s­cha Vang, Pi­lou As­bæk, To­mas Vil­lum Jensen, bok­se­ren Bri­an Ni­el­sen, tv- vær­ten Tho­mas Skov, Jonas Sch­midt og Pe­ter Aal­bæk. Du kan se tv- se­ri­en ’ Fet­ter’ på den nye dan­ske strea­m­ingtje­ne­ste Mas­hed. net fra man­dag 7. april. De før­ste to af­snit er gra­tis, de næ­ste ni ko­ster 69 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.