FIN­DES ET AL­TER­NA­TIV?

BT - - SUNHED -

De ak­ti­ve stoff er i in­ge­fær er helt unik­ke, og der­for kan den ik­ke umid­del­bart er­stat­tes af an­dre råva­rer. Et al­ter­na­tiv til rå in­ge­fær i ma­den er et kost­tilskud fra apo­te­ket el­ler den in­ge­fær­lig­nen­de gur­kem­e­je, der og­så vir­ker mod be­tæn­del­se i krop­pen. Du kan og­så væl­ge at spi­se syl­tet in­ge­fær iste­det for den fri­ske, hvis du sy­nes, sma­gen er for kras­børstig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.