Sød og fj ol­let fort­sæt­tel­se

BT - - KULTUR -

NET­FLIX- SE­RIE

’ HÆN­DER­NE FUL­DE’ ’ Ful­ler Hou­se’ Ko­me­die *** ***

Og det gør de – me­re el­ler min­dre.

I den ori­gi­na­le se­rie, der sta­dig ge­nud­sen­des på dansk tv, fl yt­ter de to ra­re on­k­ler Jes­sie og Jo­ey ind hos en­ke­man­den Dan­ny, der plud­se­lig er ale­ne med tre børn.

Og dét sce­na­rie gen­ta­ges i fort­sæt­tel­sen, der nu kan strea­mes på Net­fl ix. Kli­ché og char­me Her er den æld­ste dat­ter DJ ble­vet ale­ne med si­ne tre un­ger. Og for at hjæl­pe til fl yt­ter den barn­lø­se lil­le­sø­ster Step­ha­nie og den her­ligt ir­ri­te­ren­de na­bo­pi­ge og nu ale­ne­mor Kim­mie ind for at gi­ve en hånd.

I før­ste af­snit fl yt­ter den æl­dre ge­ne­ra­tion ud af hu­set i San Fran­ci­sco. De har al­le sam­men få­et fi ne job i Los An­ge­les. Og der­med er vej­en ba­net for en om­gang ny let­be­net ko­me­die.

’ Ful­ler Hou­se’ er ren nostal­gi, fj ol­le­de ro­man­ti­ske til­tag og stri­be­vis af van­de­de vit­tig­he­der.

Men det er og­så vel­la­vet kli­ché- tv med mas­ser af char­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.