BRØND­BY- TRÆ­NER P

Tho­mas Frank var ik­ke så fat­tet som nor­malt, da Brønd­by blev sendt hjem fra Ha­der­s­lev med et 1- 3- ne­der­lag

BT - - SPORTEN -

spil­le­de ik­ke godt nok i dag, og det har vi få­et at vi­de. Der er nog­le ting, vi skal hjem og kig­ge på i mor­gen og tirs­dag ( i dag og i mor­gen, red.), « sag­de Brønd­bys nyud­klæk­ke­de mid­ter­for­sva­rer. Langt igen At stem­nin­gen var tryk­ket, var fair nok. Søn­derjy­ske vandt kam­pen i top­pen af Su­per­liga­en og tog et godt skridt mod en af de me­dal­jer, som søn­derjy­der­ne kæm­per med Brønd­by, AaB og FC Midtjyl­land om. Hvor­dan er det, man skal se ud, når man er her­u­de? Skal man væ­re ro­lig og afb alan­ce­ret? El­ler skal vi se pisse- ir­ri­te­re­de ud? Hvis jeg vil ha­ve det job her, og jeg ik­ke var sur, når vi tab­te, skul­le jeg nok ik­ke væ­re her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.