DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Vi er nu halvvejs i for­å­rets af­de­ling af DM i Tips, og run­de tre blev den hidtil svæ­re­ste i kon­kur­ren­cen.

Godt nok vandt kupo­nens stør­ste fa­vo­rit i form af Man­che­ster Ci­ty , men så var der stort set og­så fa­vo­rit­fald for al­le pen­ge­ne.

Så­le­des tab­te bå­de Ever­ton, Brent­ford og Sh­ef­fi eld Wednesday som sto­re fa­vo­rit­ter, og da Chel­sea så og­så spil­le­de uaf­gjort, end­te in­gen tip­pe­re med at ha­ve 13 rig­ti­ge.

Kupo­nen be­tød og­så stor spred­ning i DM- fel­tet. Run­dens sto­re vin­der var Kim K. Lund, som ram­te fl ot­te 12 rig­ti­ge og der­for gik fra 23. plad­sen og di­rek­te i front med sam­let 34 rig­ti­ge - hvil­ket alt­så sva­rer til over 11 rig­ti­ge i snit.

Li­ge bag ham lig­ger fem tip­pe­re med 33 rig­ti­ge - blandt dem sid­ste uges fø­rer­hund Jan P. Jensen, som alt­så nu må se sig hen­vist til an­den­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.