2,00

BT - - SPORTEN -

Det var helt for­ven­tet, at Rayo tab­te til Bar­ce­lo­na, men det var ik­ke med i pla­nen, at man skul­le få to rø­de kort. Der­for er bå­de Ma­nu­el Itur­ra og Die­go Ll­oren­te i ka­ran­tæ­ne til det­te op­gør, og med en re­la­tivt lang ska­des­li­ste ser det ik­ke helt op­ti­malt ud for Rayo- mand­ska­bet in­den tu­ren til Bar­ce­lo­na. Mod­stan­der Es­pa­ny­ol tab­te godt nok over­ra­sken­de til Be­tis, men kom til op­gø­ret med to sej­re i træk og har el­lers vist klar bed­ring i takt med, at hol­dets ska­de­de spil­le­re er ble­vet klar igen. På en ty nd dag kan man godt for­sva­re et spil på Es­pa­ny­ol.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.