1,62

BT - - SPORTEN -

Op­gør i den hol­land­ske æres­di­vi­sion uden den vil­de be­ty dning. Jong PSV kan ik­ke ryk­ke op, og der­for er hol­dets kam­pe kun ud­vik­lings­kam­pe for klub­bens ta­len­ter, og med min­dre man mø­der hold fra top­pen af ræk­ken, så pje­ler det at bli­ve ret må­l­ri­ge kam­pe. Fortu­na Sit­tard skal væ­re gla­de for, at der ik­ke er no­gen nedryk­ker i den­ne sæ­son. De kan så­dan set sta­dig nå at kom­me med i op­ryk­nings­spil­let, hvis de vin­der den sid­ste pe­ri­o­de, men det sker næp­pe - der­til for­sva­rer hol­det alt for dår­ligt. Svært ik­ke at se mini­mum tre mål kom­me i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.