3,40

BT - - SPORTEN -

Top­brag i den næst­bed­ste ræk­ke i Tys­kland, hvor beg­ge hold le­ver gan­ske fi nt med uaf­gjort. RB Leipzig har sik­ker kurs mod op­ryk­ning, men en kamp på ude­ba­ne mod den næs­me­ste kon­kur­rent er en af dem, man ger­ne sæl­ger for et po­int. Det sam­me gæl­der for Frei­burg. De spil­ler nor­malt me­get off en­sivt, men er gi­vet­vis ban­ge for at gi­ve RB Leipzig for me­get rum til de gift ige om­stil­lin­ger, de rå­der over, og da de to hold mød­tes i eft er­å­ret i Leipzig, blev en tak­tisk aff ære, der da og­så end­te 1- 1. Vi prø­ver en gen­ta­gel­se i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.