Kvin­der drop­per p- pil­ler og får spiral

BT - - NYHEDER -

En spiral er ik­ke stør­re end en tands­tik, men dens po­pu­la­ri­tet er til at få øje på.

Fle­re og fl ere kvin­der væl­ger at få en spiral i ste­det for at lø­be på apo­te­ket eft er p- pil­ler og hu­ske at ta­ge dem. De sid­ste ti år er sal­get af hor­mon­spira­ler me­re end tredoblet fra 15.000 solg­te i 2005 til 46.000 solg­te i 2014.

I sam­me pe­ri­o­de er an­tal­let af kvin­der på p- pil­ler fal­det fra 426.936 i 2005 til 365.940 i 2014, vi­ser tal fra Læ­ge­mid­del­sta­ti­stik­ken.

Char­lot­te Wil­ken- Jensen, le­den­de over­læ­ge på gy­næko­lo­gisk- ob­ste­trisk af­de­ling på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, me­ner, at spira­ler er et glim­ren­de præ­ven­tions­mid­del: » De vir­ker, for­di kvin­der ik­ke he­le ti­den skal hu­ske at ta­ge en pil­le. De er kon­stant be­skyt­tet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.