Re­k­la­me for Dan­sker­nes Par­ti er lov­lig

BT - - NYHEDER -

I Kø­ben­havn kan man li­ge nu se re­k­la­mer for det høj­re­na­tio­na­le Dan­sker­nes Par­ti på Movi­as bus­ser.

Det har stødt rig­tig man­ge bor­ge­re, der er gå­et til ta­ster­ne på bl. a. Fa­ce­book. Her kri­ti­se­rer de sel­ska­bet for at til­la­de re­k­la­mer for, hvad man­ge af dem kal­der et ’ na­zi­stisk’ par­ti.

Movia skri­ver i et skrift ligt svar til Avi­sen. dk, at sel­ska­bet har for­stå­el­se for, at nog­le kan bli­ve stødt af an­non­cer­ne. Men det er ik­ke mu­ligt for Movia at gø­re no­get i sa­gen.

» Movia kan ik­ke med hjem­mel i vo­res re­k­la­me­reg­ler af­vi­se en re­k­la­me for Dan­sker­nes Par­ti, da vi ge­ne­relt til­la­der re­k­la­mer for po­li­ti­ske par­ti­er, og re­k­la­men ik­ke i sig selv er ulov­lig, « med­del­er Movia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.