Mindst 50 er dræbt un­der an­greb i Tu­nesi­en

BT - - NYHEDER -

Mindst 50 men­ne­sker er dræbt, da is­la­mi­ster man­dag an­greb en ka­ser­ne i Tu­nesi­en ik­ke langt fra græn­sen til Li­by­en, op­ly­ser det tu­ne­si­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Blandt de dræb­te ved an­gre­bet i by­en Ben Gu­er­dan er fle­re ci­vi­le. Myn­dig­he­der­ne har af­spær­ret et fe­ri­e­sted ved stran­den i Djer­ba, hvor bå­de tu­ne­si­ske og uden­land­ske turi­ster kom­mer.

» Jeg så en stor flok mi­li­tan­te ved dag­gry. De kom lø­ben­de med de­res ka­lasj­ni­kov- ge­væ­rer, si­ger en be­bo­er, Hus­se­in, til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

I marts sid­ste år ram­te ter­r­oren na­tio­nal­mu­se­et Bar­do i ho­ved­sta­den Tu­nis. 22 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, og de fle­ste dræb­te var turi­ster fra Eu­ro­pa. Det ram­te og­så over­ve­jen­de eu­ro­pæ­i­ske turi­ster, da en be­væb­net is­la­mist 26. ju­ni åb­ne­de ild på en po­pu­lær ba­de­strand i by­en Sous­se. 40 blev dræbt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.