Eft er­lad­te sagsø­ger fl ysel­skab bag MH370

BT - - NYHEDER -

Pas­sa­ger­fl yet ru­te MH370 fra Ma­lay­sia Air­li­nes let­te­de 8. marts 2014 fra Ku­a­la Lum­pur i Ma­lay­sia for at fl yve til Bei­jing i Ki­na. Fly­et, en Bo­e­ing 777 med 239 men­ne­sker om bord, nå­e­de al­drig frem. Myn­dig­he­der­ne si­ger, at det for­lod sin ru­te af ukla­re år­sa­ger og sat­te kur­sen syd­på. Te­o­ri­en er, at det fort­sat­te med at fl yve, indtil det løb tør for brænd­stof, hvor­på det sty rte­de ned i Det In­di­ske Oce­an. 29. juli sid­ste år bli­ver der fun­det en vrag­del på den fran­ske ø La Réu­ni­on i Det In­di­ske Oce­an. Den vi­ser sig se­ne­re at væ­re en del af det sav­ne­de fl ys vin­ge. Au­stral­ske myn­dig­he­der si­ger, at fun­det be­vi­ser, at eft er­søg­nin­gen er fo­re­gå­et i det rig­ti­ge om­rå­de, og at fl yet nok skal bli­ve fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.