Chauff ør dømt i hi­sto­risk mil­jøsag

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Glo­strup ud­må­l­te i går straff en til en 33- årig mand for hans rol­le i en om­fat­ten­de sag om dump­ning af byg­ge­aff ald. Sa­gen er kaldt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste straff esag om mil­jøsvi­ne­ri.

Man­den har iføl­ge ret­ten be­gå­et hær­værk og over­t­rå­dt mil­jø­loven og der­for be­slut­te­de ret­ten i går at idøm­me ham 30 da­ges be­tin­get fængsel og en bø­de på 10.000 kr . Iføl­ge ankla­gen blev cir­ka 50 con­tai­n­er­læs og 2.000 ton byg­ge­aff ald dum­pet for­skel­li­ge ste­der på Sjæl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.