Dræbt i kamp­vogns- ulyk­ke

BT - - NYHEDER -

NOR­GE I dis­se da­ge er der en mi­li­tærø­vel­se i om­rå­det om­kring Snåsa Kom­mu­ne, og det er en kamp­vogn fra den­ne øvel­se, som er kol­li­de­ret med per­son­bi­len, hvori en per­son er ble­vet dræbt. Dansk del­ta­gel­se Mi­li­tærø­vel­sen i om­rå­det har nav­net ’ Cold Respon­se’. Den pan­ser­vogn, der er kol­li­de­ret med per­son­bi­len er norsk. Men i sel­ve øvel­sen del­ta­ger ad­skil­li­ge lan­de – her­un­der Dan­mark – og der­for kan po­li­ti­et el­ler det nor­ske for­svar end­nu ik­ke op­ly­se, hvil­ken na­tio­na­li­tet fø­re­ren af kamp­vog­nen har.

Ud­over dansk og norsk mand­skab del­ta­ger og­så styr­ker fra Bel­gi­en, Ca­na­da, Fin­land, Let­land, Hol­land, Po­len, Sve­ri­ge, USA, Tys­kland, Spa­ni­en og Stor­bri­tan­ni­en i øvel­sen, der i alt tæl­ler om­kring 15.000 per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.