SÅ ME­GET FYL­DER LI­GE­STIL­LING I ME­DI­ER­NE

BT - - NYHEDER -

8. marts 2012 til 7. marts 2013

8. marts 2013 til 7. marts 2014

8. marts 2014 til 7. marts 2015

8. marts 2015 til 7. marts 2016

» Den har en be­tyd­ning på den må­de, at der er så man­ge kvin­der rundt om­kring i ver­den, som har brug for, at man sta­dig kæm­per for dem. « » Helt per­son­ligt er der ik­ke nog­le stør­re pro­blem­stil­ling med li­ge­stil­ling i min hver­dag. Sam­funds­mæs­sigt vil jeg si­ge, at der sta­dig er man­ge kvin­der, der har ser­vi­ce­funk­tio­ner på ar­bejds­plad­ser­ne. Og det er sta­dig kvin­der, der er la­vest løn­net sam­men­lig­net med mænd i sam­me job. Så jeg sy­nes, vi sta­dig har me­get at kæm­pe for end­nu. «

49 se­xis­me 226 fe­mi­nis­me 1.635 li­ge­stil­ling

91 se­xis­me 307 fe­mi­nis­me 1.769 li­ge­stil­ling

149 se­xis­me 319 fe­mi­nis­me 1.572 li­ge­stil­ling

252 se­xis­me 408 fe­mi­nis­me 1.874 li­ge­stil­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.