Pas på med re­alk

BT - - NYHEDER -

» Jeg vil si­ge det så­dan, at vi har meldt ri­me­ligt klart ud i den­ne sag, og det vil jo gi­ve os nog­le or­dent­li­ge hak, hvis vi hæ­ver bi­drags­sat­ser­ne så snart, vo­res ga­ran­ti ik­ke gæl­der læn­ge­re. Vi le­ver af lang­sig­te­de re­la­tio­ner, så med­min­dre det er by. den­de nød­ven­digt, så hæ­ver vi dem ik­ke, « si­ger han. ’ Føl­ger mar­ke­det tæt’ Nor­dea Kre­dit og Re­al­kre­dit Dan­mark har væ­ret min­dre ba­stan­te i dets udmeldinger end Jy­ske Bank og BRFkre­dit, men over for BT ly­der mel­din­gen, at de ’ føl­ger mar­ke­det tæt’.

TIRS­DAG 8. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.