Jy­ske Bank: Umu­ligt at ga­ran­te­re no­get

BT - - NYHEDER -

FREM­TI­DEN Ef­ter Nykredit vars­le­de stig­nin­ger i den så­kald­te bi­drags­sats har re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne er­klæ­ret hin­an­den krig. Det ud­nyt­ter Jy­ske Bank, som lover, at der ik­ke vil fo­re­kom­me stig­nin­ger i 2016. BT har talt med om­rå­de­di­rek­tør i Jy­ske Bank Car­sten Laust­sen.

» Det er sim­pelt­hen, for­di in­gen kan for­ud­se, hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig 30 år frem.

Der­for kan vi hel­ler ik­ke ga­ran­te­re for, at ren­te­til­læg­get ( sva­rer til bi­drags­sats, red.) ik­ke sti­ger i frem­ti­den. «

Pri­sen på mælk

» Vi har ik­ke for­hø­jet ren­te­til­læg­get, og vi vil ik­ke gø­re det i in­de­væ­ren­de år, og vi har hel­ler ik­ke umid­del­bart pla­ner om at gø­re det ef­ter års­skif­tet. Vi kan ba­re ik­ke ud­ste­de ga­ran­ti­er for frem­ti­den. Der er jo hel­ler ik­ke no­gen, som kan for­ud­se mæl­ke­pri­sen 30 år frem, « si­ger Car­sten Laust­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.