’ Vi har brug for Bendt­ner’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som udø­ve­re og som pres­se er vi med­spil­le­re. Vi er ik­ke mod­spil­le­re. Vi har brug for hin­an­den. In­di­mel­lem kom­mer der kon­flik­ter. Dem må man stå igen­nem. Men man skal al­tid stå til rå­dig­hed - og­så i rol­len som træ­ner

VI SKAL TIL VM Lands­hol­dets alt­over­skyg­gen­de mål er at kva­li­fi­ce­re sig til VM i Rusland i 2018, og skal det lyk­kes, har de rød/ hvi­de brug for en Ni­ck­las Bendt­ner i top­form. Det fast­slår den net­op ud­nævn­te lands­holdsas­si­stent, Jon Da­hl To­mas­son.

» Bendt­ner har tid­li­ge­re præ­ste­ret fan­ta­stisk på lands­hol­det. Han har gjort det rig­tig godt. Jeg har selv spil­let sam­men med ham, og han har en flot sta­ti­stik. Jeg sy­nes, det er rig­tig synd for Bendt­ner, at han li­ge nu ik­ke spil­ler så me­get, men den, der er mest ked af si­tu­a­tio­nen, er jo ham selv. En Bendt­ner i top­form er al­tid selvskre­vet til lands­hol­det. Vi har brug for Bendt­ner. Vi har brug for, at han præ­ste­rer, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.