1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Slut­spils­ho­ck­ey er som re­gel med mar­kant min­dre ri­si­ko end de til­sva­ren­de kam­pe i grund­spil­let. Så­le­des har det og­så væ­ret i den­ne sæ­son, hvor blot én af de hid­ti­di­ge slut­spilskam­pe har in­de­holdt seks mål el­ler me­re, og de to før­ste op­gør mel­lem Her­ning og Oden­se har da hel­ler ik­ke haft me­re end tre mål hver. Nu er vi så nå­et frem til tred­je kamp, som eft er en sejr til hver hold er me­get af­gø­ren­de for se­ri­ens ud­fald. Der­for vil det over­ra­ske me­get, hvis de to hold plud­se­lig åb­ner for den off en­si­ve po­se, og mak­si­malt fem mål lig­ner et godt spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.