2,18

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ro­ma er som for­vand­le­de un­der Luci­a­no Spal­let­ti og der­for er det langt fra utæn­ke­ligt, at de kan dril­le Re­al Madrid i dag. Un­der Zi­ne­di­ne Zi­da­ne er seks ud af syv hjem­me­kam­pe endt med fi re mål el­ler me­re - kun mod ul­tra­de­fen­si­ve At­le­ti­co Madrid gik den ik­ke. Godt nok er Ka­rim Ben­ze­ma ska­det, men mod­sat er Ga­reth Ba­le til­ba­ge, og hol­dets må­l­form fej­l­e­de in­tet i we­e­ken­den. Ro­ma er tvun­get frem, hvil­ket pas­ser Re­al Madrid glim­ren­de, og i en kamp mel­lem to hold, der er langt bed­re off en­sivt end de­fen­sivt, vir­ker fi re mål gan­ske sand­syn­ligt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.