3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To hold på vej hver sin vej mø­des her. Shrews­bury hav­de en ned­t­ur for en må­neds tid si­den, men har si­den rejst sig fl ot og har ik­ke tabt i de se­ne­ste fem kam­pe. Man har godt nok ik­ke præ­ste­ret fan­ta­stisk for­an eg­ne fans, men fi k dog brudt for­ban­del­sen på eget græs se­ne­st mod Ro­ch­da­le og kan kom­me i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling. Coven­try lig­ne­de læn­ge et godt bud på en op­ryk­ker, men tre ne­der­lag på stri­be har sendt hol­det uden­for play­off . Man er re­la­tivt hårdt ramt af ska­der de­fen­sivt, så Shrews­bury skal ha­ve en fi n chan­ce.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.