Lands­by i chok e

BT - - NYHEDER -

Ire­ne Je­dig, 64, mor­mor til to børn på sko­len. » Jeg er ik­ke over­ra­sket. Hvor­for skul­le det kun væ­re væ­re i Kø­ben­havn? Man­ge gan­ge er det de voks­nes skyld, at de un­ge ter sig som de gør. Hvis hun har haft mas­si­ve pro­ble­mer, som sko­len ik­ke har kun­net ta­ge sig af, så er det klart, at hun la­der det gå ud over sko­len. « Mor­ten Lar­sen, far til tre børn på sko­len. » Det er ry­sten­de, at det sker her, vi fø­ler jo, at vi bor lidt ude på lan­det. Man bli­ver chokeret og over­ra­sket over, at det kom­mer så tæt på. Jeg skal hjem og ta­ge en snak med mi­ne børn uden at kø­re det op, så de har en for­stå­el­se for tin­ge­ne, som de er. «

ONS­DAG 9. MARTS 2016 Eva Kleiv, 62, går til en­gelskun­der­vis­ning på sko­len. » Ter­ror kan vel ske al­le ste­der. Jeg for­står hen­de ik­ke. Hun må væ­re ble­vet helt blæst om­kuld af fo­rel­skel­se i ham, så hun tror hun skal spræn­ge en bom­be for at få hans op­mærk­som­hed. Kær­lig­hed gør blind. « Ti­ne Bir­che­dal, 34, mor til Lucas på 8. » Jeg er me­get over­ra­sket og ry­stet. Vi har godt hørt om ’ Kund­by- pi­gen’, men det er sur­re­a­li­stisk, at det er her på vo­res sko­le. Det er no­get, man tror sker i Kø­ben­havn. Det er der, bal­la­den er og har væ­ret indtil nu. Det er fryg­tind­g­y­den­de at ter­r­oren er kom­met til lan­det. Og på lan­det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.