’ Vild ved dans’stjer­ne fi k fj er­net bry­stet

BT - - NYHEDER -

BRYST­KRÆFT jeg gik vir­ke­lig og føl­te, at det var et an­slag på min kvin­de­lig­hed. Jeg kun­ne ik­ke for­li­ge mig med den tan­ke, at min krop skul­le mang­le det na­tur­li­ge bryst. Men hel­dig­vis hav­de jeg en god støt­te i min kæ­re­ste Kas­per, der slog fast, at det var fuld­stæn­digt li­ge­gyl­digt, om mit bryst var kun­stigt el­ler æg­te. ’ Det vig­tig­ste er’, sag­de han, ’ at du er sund og rask’. Og han hav­de jo ret. Men jeg var så ban­ge - ik­ke mindst for sel­ve ope­ra­tio­nen, « si­ger Ka­ri­na Fri­modt til avi­sen.

Hun er nu ved at kom­me sig oven på in­fek­tio­nen, som op­stod eft er ope­ra­tio­nen. Næ­ste skridt er genop­træ­ning, for­di hun d. 8. juli i år skal væ­re med i mu­si­ca­len ’ Dir­ty Dan­cing’ i Ope­ra­en.

Hun for­try­der ik­ke, at hun valg­te at få bry­stet fj er­net, for­di hun der­med har mini­me­ret ri­si­ko­en for kræft i sit bryst så me­get som over­ho­ve­det mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.