Åb­ner bed­ra­ge­risag mod VW

BT - - NYHEDER -

Frank­rig har for­melt ind­ledt en un­der­sø­gel­se af, om Volkswa­gen er skyl­dig i groft bed­ra­ge­ri i for­bin­del­se med sa­gen om sny­desoft wa­re i di­e­sel­bi­ler. Det op­ly­ste an­kla­ge­myn­dig­he­den i Pa­ris i går.

An­kla­ge­myn­dig­he­den ind­led­te i ok­to­ber en forun­der­sø­gel­se, og fransk po­li­ti har gen­nem­ført en ræk­ke ransag­nin­ger af bil­kon­cer­nens kon­to­rer i Frank­rig. Der er blandt an­det be­slag­lagt com­pu­te­re.

Den ty­ske bil­kon­cern har op­lyst, at li­ge knap en mil­li­on bi­ler i Frank­rig er ud­sty­ret med mo­to­ren EA 189, som kan væ­re om­fat­tet af snyd med ud­led­ning af NOx- gas­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.