Kvin­der be­ta­ler me­re for tin­ge­ne

BT - - NYHEDER -

Hvis en sham­poo har én ud­ga­ve til mænd og en an­den til kvin­der, så er pri­sen oft e hø­je­re på sham­poo­en til kvin­den. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, ud­gi­vet af New York Ci­ty De­par­te­ment of Consu­mer Aff airs iføl­ge CNN.

8. marts er kvin­der­nes kamp­dag. Og selv om li­ge­stil­lin­gen er nå­et langt, vi­ser un­der­sø­gel­sen, at blandt 800 un­der­søg­te pro­duk­ter be­ta­ler kvin­der i 42 pct. af til­fæl­de­ne me­re end mænd for det sam­me pro­dukt. Hår­pro­duk­ter til kvin­der ko­ster gen­nem­snit­ligt næ­sten 50 pro­cent så me­get som sham­poo til mænd. Skra­be­re til kvin­der er gen­nem­snit­ligt 11 pct. dy­re­re, og je­ans er 10 pct. dy­re­re, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.