Mar­kant fær­re asylan­sø­ge­re til Tys­kland

BT - - NYHEDER -

I sid­ste må­ned an­kom 61.428 asylan­sø­ge­re til Tys­kland. Det er en tred­je­del fær­re end i ja­nu­ar, vi­ser tal fra det ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um tirs­dag. De fl este fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter kom fra Sy­ri­en. Så­le­des søg­te 24.612 sy­re­re om asyl i Tys­kland i fe­bru­ar. Der­næst var det ira­ke­re og af­g­ha­ne­re med om­kring 12.000 hver. Der er dog usik­ker­hed for­bun­det med sta­ti­stik­ken, for­di fl ygt­nin­ge kan ha­ve re­gi­stre­ret sig i me­re end én tysk del­stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.