Nej, per­ma­nent op­hold vil sta­dig lok­ke folk til

BT - - DEBAT - EU- ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

KEN­NETH KRI­STEN­SEN BERTH

det er no­gen spe­ci­elt god aft ale, EU er ved at la­ve med Tyr­ki­et. Jeg tviv­ler på, at aft alen vil få an­tal­let af fl ygt­nin­ge til at fal­de i EU. Det er jo eft er prin­cip­pet: Én ud, én ind. Det er et mær­ke­ligt prin­cip, at man skal ud­veks­le sy­re­re. Der op­hol­der sig fl ere mil­li­o­ner sy­re­re i Tyr­ki­et, så det er po­ten­ti­elt tem­me­lig man­ge men­ne­sker, det dre­jer sig om.

JEG SY­NES IK­KE,

ha­ve, at det skal væ­re let­te­re for tyr­ke­re at få visum til EU – og hvis de først rej­ser til Eu­ro­pa, så be­hø­ver de ik­ke for­la­de Eu­ro­pa igen. Der er et me­get stort øn­ske blandt tyr­ke­re om at kom­me til Eu­ro­pa. Så i ste­det for at få en mil­li­on sy­re­re til Eu­ro­pa, så kan man få en mil­li­on tyr­ke­re.

TYR­KI­ET VIL SAM­TI­DIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.